Što se tiče organizacije vjenčanja na dalekim destinacijama, postoje dvije vrste putnih vjenčanja: ona koja se organiziraju samo zbog dojma, te stvarna, sa svim dokumentima. “Dojmovna” su češće tražena, jer ih je jednostavnije organizirati, dok stvarna iziskuju mnogo više vremena i novca, zbog prikupljanja niza dokumenata potrebnih da čin sklapanja braka bude pravovaljan. Ipak, to vrijedi za takvo vjenčanje s obzirom da je ono doživljaj života, pogotovo kada je u egzotičnom ambijentu, potpuno drugačijem od većine drugih vjenčanja. Potrebno je, naime, prikupiti dokumente potrebne za vjenčanje, a to su kopije putovnica, kopije rodnih listova ili izvod iz matične knjige rođenih, kopije potvrde kojom se dokazuje da ne postoji zakonska prepreka vjenčanju te izjavu oboje mladenaca da se žele vjenčati na određeni dan, ovjereno kod javnog bilježnika, pa ih prevesti kod ovlaštenog prevoditelja, odnosno sudskog tumača za engleski jezik. Tako prevedene dokumente treba poslati na odredište najmanje tri tjedna prije vjenčanja, no mladenci sa sobom moraju ponijeti i originale, zbog čega oni koji se žele tako vjenčati trebaju na vrijeme početi organizirati cijelo događanje. Naravno, potrebni su i dokumenti svjedoka, odnosno kumova. No, sve su modernija tajna vjenčanja na dalekim destinacijama, a u tom su slučaju svjedoci lokalne agencije za vjenčanja. Naravno, po završetku ceremonije dobivaju se dokumenti koji su potrebni za priznavanje braka u Hrvatskoj, odnosno potvrda o vjenčanju i apostile pečat.

Sve za vaše vjenčanje