Ako nam se želite obratiti vezano uz suradnju; imate li prijedlog ili kritiku, javite nam se na e-mail adresu: vjencanja@adriamedia.hr

Adresa redakcije:

Story Vjenčanja
Adria Media Zagreb
Radnička cesta 39
HR – 10000 Zagreb

Telefon: +385 1 4444 984
Fax: +385 1 4444 810

E-mail: vjencanja@adriamedia.hr

Izdavač:

Adria Media Zagreb d.o.o.
Radnička cesta 39, 10 000 Zagreb
Trgovački sud u Zagrebu, Tt-06/11384-2
MBS: 080416877
OIB: 58576890942
IBAN otvoren u Erste&Steiermärkische Bank d.d., Jadranski Trg 3a, 51000 Rijeka, Republika Hrvatska
IBAN: HR5524020061100813723
Iznos temeljnog kapitala: 6.664.800,00 kn

Osoba ovlaštena za zastupanje:

Ivona Čulo, generalna direktorica

Sve za vaše vjenčanje