Pojam “wedding weekend” sve je zanimljiviji brojnim mladencima. A što je to? To je sve češći pojam koji se veže uz destinacijska vjenčanja (destinacijska vjenčanja ne moraju biti vjenčanj ana drugom kraju svijeta, mmogu biti i u ssujednoj županiji), a govori o vjenčanju koje ne traje samo jedan dan već gosti unaprijed stignu na destinaciju i kroz cijeli viked uživaju u destinaciji i druže se s mladencima. Pretpostavlja se da destinacijsko vjenčanje pruži i gostima neku vrstu odmora i oni unaprijed organiziraju vrijeme da otputuju na tu zanimljivu destinaciju i mogu uživati u njoj i mimo samog vjenčanja. Mladenci tako organiziraju doček gostiju i druženje već dan prije vjenčanja i produžuju druženje i prate goste dan nakon vjenčanja. Cijela ideja pretvara se u ležerno druženje i uživanje u destinaciji. Budući da destinacijsko vjenčanje traje najčešće nešto duže od klasičnog vjenčanja, mladenci mogu duže uživati u cijelom osjećaju vjenčanja, opušteniji su i imaju više vremena za druženja s gostima, ali i za fotografiranje na zanimljivim lokacijama predivne destinacije. Zanimljivo, zar ne?!

TEKST Ena Mihoci

FOTOGRAFIJE Mihoci Studios

Sve za vaše vjenčanje