Svaka mlada u pripremama za svoj veliki dan nastoji se pridržavati ove rečenice. Kada se pojašnjava značenje dijela rečenice nešto novo uglavnom se misli na predmet koji će donijeti dobru sreću i svjetlu budućnost u novoj etapi života. Vi odaberite!

A mi predlažemo da nešto novo budu nove vjenčane cipele! Jer bez obzira na sve dobro što vas okružuje vi ste ta koja će morati i učiniti prve korake na putu ljubavi i sreće. Pa zašto da onda ti koraci ne budu u savršenim novim cipelama?!

Sve za vaše vjenčanje